.nl domeinnaam

Registreer hier snel en eenvoudig je .nl-naam!

Nederland is om vele zaken bekend, om zijn Deltawerken, zijn handelsgeest, zijn kazen, zijn tulpen, zijn Delfts blauw en het oranje van zijn sportploegen en supporters. Bovendien is Nederland ook internationaal gekend dankzij de wereldhaven in Rotterdam, het internationaal juridisch centrum in Den Haag en zijn hoofdstad Amsterdam. Als u dus actief bent in Nederland en dit graag aan iedereen duidelijk wel maken, registreer hier dan snel uw .nl-domeinnaam. Er gelden bovendien geen restricties voor het registreren van een .nl-naam.

Extra informatie voor: .nl

Voorwaarden: Geen Restricties
Minimum registratiePeriode: De minimum registratieperiode is 1 jaar, maximum 10 jaar
Transferprocedure: Er is een transfertoken nodig.
Registratie-periode na transfer: Vervalt

Terms & conditions: https://www.sidn.nl/en/about-sidn/general-terms-and-conditions??language_id=2